Tietosuojakäytäntö

Rekisterinpitäjä

RCTIC ry (”RCTIC Esports”). Alla yrityksen tiedot

  • Y-tunnus 3073066-1
  • Osoite Mattelmäenkatu 8-10 C8, 20780 Kaarina
  • Asiakaspalvelun puhelinnumero 0409401364

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jere Alanen
(+358)0409401364

Rekisterin nimi

RCTIC SHOP asiakasrekisteri (WooCommerce)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakkaan tilausten käsittelyyn, laskutukseen ja asiakkuuden hoitoon sekä asiakassuhteeseen liittyvään tiedottamiseen.

Rekisterin tietosisältö

  • Asiakkaan yksilöivät tiedot ( nimi, osoite, puhelin ja sähköpostiosoite )
  • Rekisteröityneillä asiakkailla käyttäjätunnus ja salasana
  • Tuotteita / palveluita ostaneilta ostoon liittyvät tiedot ostetuista tuotteista sekä tilauskohtaiset laskutus/toimitus osoitetiedot.
  • Asiakkaan itse antamat personoivat tiedot sekä asiakkaan ostohistorian mukaan kerätyt tiedot
  • Verkkosivustomme käytöstä kerättävä tieto asiakkaan käyttäytymisestä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen yhteydessä, tilauksen yhteydessä, asiakkaan oman asiakastilin kautta sekä asiakkaan ollessa yhteydessä asiakaspalveluumme joko puhelimitse tai sähköpostitse. Lisäksi asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään automaattisesti asiakkaan käyttäessä verkkosivujamme. Tietoja päivitetään julkisista osoitelähteistä, kuten postin osoiterekisteristä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa, kuten väärinkäytösten selvittämisessä. Tietoja voidaan siirtää RCTIC SHOP:n lukuun toimivien palvelua ylläpitävien tai kehittävien kolmansien osapuolien järjestelmiin.

Tietojen siirto EU/ETA –alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU / ETA maiden ulkopuolelle, ellei se ole RCTIC SHOP:n tai yhteistyökumppanin palvelun teknisen toteutuksen vuoksi tarpeellista. Tällöin RCTIC SHOP huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, jonka käyttämiseen vaaditaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Rekisterin tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Järjestelmään tarvittavat käyttäjätunnukset myönnetään vain rekisterin pitäjän työntekijöille.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakas voi päivittää omia yhteystietojaan RCTIC SHOP:n verkkosivujen kautta tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme. Muiden tietojen osalta korjausta voidaan pyytää asiakaspalvelustamme (info@rctic.fi tai +358 40 940 1364) tai olemalla yhteydessä rekisterin ylläpitäjään.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan. Kiellot / suostumukset voi osoittaa suoraan asiakaspalveluumme (info@rctic.fi tai +358 40 940 1364).
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.